Varje båt behöver en loggbok. Jag för den i form av denna blog. Loggboken är i första hand för min egen skull men jag planerar inte att föra in några konfidentiella uppgifter och använder därför detta verktyg.

Båten är en Dominant Race, nr 15 från 1981, längd 7,64 m, bredd 2,5 m, djup 1,3m, deplacement 1,25 ton, lys 1,14. Båten heter Aryn.

Längst ner i inläggen ges en tabellrad med följande uppgifter:
datum, veckodag, från, till, tripp, ackumulerad distans, färdtid, ackumulerad färdtid, motortid, ackumulerad motortid, medelfart, maxfart, vindriktning, vindstyrka, temperatur, väder, segelsättning, besättning

fredag 13 augusti 2010

Torsdag 2010-10-12

Tagit ut nyinköpt 10-litersdunk med bränsle. Limmat igen skruvhålen i roderkulten för roderlåsets linlöpare och borrat nya och återmonterat linlöparen. Behandlat avbärarlist, block, clam cleats och övriga plast-, gummi- och rull-/glidlagerdetaljer på styrbordsidan med silikonspray. Ämnar jämföra mot babordsidan om behandlingen har effekt. Trätt igenom urrappade spinnakerliften. Detta gjordes genom att hissa upp en repstege i fockfallet, därmed gick det att klättra upp och nå spinnackerliftens genomföringsblock i vilket tampen träddes in. Nere vid mastfoten gick det att med en ståltråd få tag på tampen och leda ut den på rätt plats. Smält ändorna på diverse tampar, bl.a. till luckapellet. Demonterat spruckna knoppen på roderkultsförlängaren, vars diameter är 16 mm.

Stiltje hela dagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar